سنگ پلی فسفات ایرانی یک کیلویی

سنگ پلی فسفات ایرانی یک کیلویی


  • سنگ پلی فسفات ایرانی یک کیلویی
  • قابل استفاده برای تمامی مخازن رسوب گیر
  • کیفیت قابل قبول نسبت به رقبای خارجی