سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری

سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری


  • سنسور فشار هوا مربعی پکیج دیواری
  • رنج کاری (39-60) پاسکال
  • کیفیت عالی
  • قابل استفاده برای اکثر پکیج های موجود