ترازوی شارژ گاز VALUE VES 50B
ترازوی شارژ گاز VALUE VES 50B
ترازوی شارژ گاز VALUE VES 50B
ترازوی شارژ گاز VALUE VES 50B

ترازوی شارژ گاز VALUE VES 50B  مجهز به صفحه نمایش -قابل استفاده تا وزن ۵۰ کیلوگرم–دارای خاموش شونده اتوماتیک و منبع تغذیه ۹ولتی