نمایش یک نتیجه

پمپ خطی گرندفوس مدل 65-15

1,830,000 تومان
پمپ خطی گرندفوس مدل 65-15 پمپ خطی یا پمپ بین راهی پمپی است با هوزینگی که دو لوله اتصال دارد