پلیسه گیر VALUE مدل VRT-301

۱۲۰,۰۰۰ تومان
پلیسه گیر VALUE مدل VRT-301 پلیسه گیر ابزاری برای برداشتن براده های فلز بعد از برش لوله میباشد . با

پلیسه گیر VALUE مدل VTT-5

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پلیسه گیر VALUE مدل VTT-5 پلیسه گیر ولیو VALUE مدل VTT-5 ابزاری است برای پاک کردن براده ها و پلیسه

پلیسه گیر قلمی P&M مدل 4-861

۵۸۰,۰۰۰ تومان
پلیسه گیر قلمی P&M مدل 4-861 پلیسه گیر قلمی P&M مدل 4-861 را میتوان یکی از پلیه گیر های دوست