شیلنگ حصیری پکیج سایز 1/2 طول 40cm

63,000 تومان
شیلنگ حصیری پکیج سایز 1/2 طول 40cm این شیلنگ برای مسیر ورودی یا خروجی آب مصرفی پکیج دیواری یا آبگرمکن

شیلنگ حصیری پکیج سایز 1/2 طول 60cm

72,000 تومان
شیلنگ حصیری پکیج سایز 1/2 طول 60cm این شیلنگ برای مسیر ورودی یا خروجی آب مصرفی پکیج دیواری یا آبگرمکن

شیلنگ حصیری پکیج سایز 3/4 طول 40cm

68,000 تومان
شیلنگ حصیری پکیج سایز 3/4 طول 40cm این شیلنگ برای مسیر رفت یا برگشت آب رادیاتور ها یا همان مسیر

شیلنگ حصیری پکیج سایز3/4 طول 60cm

90,000 تومان
شیلنگ حصیری پکیج سایز3/4 طول 60cm این شیلنگ برای مسیر رفت یا برگشت آب رادیاتور ها یا همان مسیر گرمایش

مجموعه 4 عددی شیلنگ حصیری پکیج دیواری طول 40cm

221,000 تومان
مجموعه 4 عددی شیلنگ حصیری پکیج دیواری طول 40cm این مجموعه شامل دو شیلنگ سایز 1/2 به طول 40 سانتی