جرمگیر لباسشویی و ظرفشویی CARBONA

55,000 تومان
جرمگیر لباسشویی و ظرفشویی CARBONA  با حجم 250 گرمی حاوی 5 بسته 50 گرمی پودر جرم گیر ماشین لباس شویی